Expédition: Legija ide na seminar u Škotsku

Popunjeno 4/4 mjesta

Legija Stranog

skotska

U suradnji s Britanskom vojskom, nekolicina legionara putuje u Škotska brda na vježbu korištenja nove opreme. Uz tu međunarodnu suradnju, planira se i sastanak sa specijalistima MI:13.

Napomene

Igrači biraju jednog od otprije napravljenih likova, a prijašnji igrači imaju priliku igrati likove s kojima su već igrali (tj. rezervirani su za njih).

Sama igra koristi princip kampanje otvorenog stola (OTK), igrači mogu biti drugačiji svaki put ali se priča zadržava kontinuitet.

Prijave se otvaraju
GM: Chaya
Igrača: 4
Sustav: GURPS
X