The Portal Under the Stars

Tužno jutro je svanulo nad seocetom Avebury. Roderick, seoski starješina se ovo jutro srušio prilikom mužnje svoje krave Bessie i od tada leži uzet u krevetu. Seoski vidar Potlick kaže da neće preživjeti do večeri. Nešto nakon ručka, Roderick vas je pozvao na svoju posmrtnu postelju, te vam otkrio tajnu o lokalnom krugu kamenja, i o magičnom portalu koji se materijalizira u kamenim vratnicama svakih pedeset godina, koji vodi u bogato uređenu grobnicu. Nakon što ste oplakali staroga Rodericka, uzimate svoje alate i nešto popudbine, i krećete putem avanture!

Dungeon Crawl Classics je OSR RPG koji sadrži duh D&D-a iz 70-ih i 80-ih uz pojednostavljenu, modernu d20 mehaniku, s vlastitim elementima koji igri daju veoma unikatan štih. Prvenstveno je inspiriran “Appendix N” i Sword & Sorcery djelima fantastike, a izuzev uobičajenih polihedralnih diceva na koje smo navikli u D&D-u, DCC koristi i tzv. Zocchi dice – diceve s neuobičajenim brojem strana (d3, d5, d7, d14, d16, d24 i d30) koje zaokružuju dojam i čine DCC zaista jedinstvenim RPG-om. Zocchi dicevi nisu obavezni za igru i mogu se konvertirati u “obične” diceve na koje smo navikli, ali će naš GM biti tako dobar i ponuditi svoje na korištenje igračima tokom ODG sessiona.

GM: srele
Igrača: 4