Mad Max - Atomic Highway #ODG35Mad Max - Atomic Highway Edition

Nakon tri preduga dana putovanja na zapad, konačno u daljini vidite željezne zidine Tradeburga –