Expédition: Legija ide na seminar u Škotsku

Popunjeno 4/4 mjesta

Legija Stranog

skotska

U suradnji s Britanskom vojskom, nekolicina legionara putuje u Škotska brda na vježbu korištenja nove opreme. Uz tu međunarodnu suradnju, planira se i sastanak sa specijalistima MI:13.

Napomene

Igrači biraju jednog od otprije napravljenih likova, a prijašnji igrači imaju priliku igrati likove s kojima su već igrali (tj. rezervirani su za njih).

Sama igra koristi princip kampanje otvorenog stola (OTK), igrači mogu biti drugačiji svaki put ali se priča zadržava kontinuitet.

GM: Chaya
Igrača: 4
Sustav: GURPS