tunel ODG119Tunel Grič

Nije vam ovo prvi put da ste u lovu na nesvete sile. Svijet oko vas pretvara se da ne vidi, ali vi znate da su ONI među vama, i jedino vi im možete stati na kraj.